Ảnh tổng kết năm 2014 4 photos | 783 view

dsc00012.jpg

dsc00026

dsc00012

Ảnh Đại Hội Đảng bộ Nhiệm kỳ 2015-2020

Ảnh hoạt động của Đài KTTV khu vực Việt Bắc

dsc00395

dsc00403

thumb

thumb

thumb

thumb

thumb

thumb

thumb