PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO XU THẾ THỜI TIẾT 10 NGÀY CÁC TỈNH TRÊN KHU VỰC VIỆT BẮC (Từ đêm 30/9 đến ngày 10/10/2021)

PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO XU THẾ THỜI TIẾT 10 NGÀY CÁC TỈNH TRÊN KHU VỰC VIỆT BẮC (Từ đêm 30/9 đến ngày 10/10/2021)

Rãnh áp thấp có trục ở khoảng 10-13 độ Vĩ Bắc có cường độ ít thay đổi; từ khoảng ngày 06/10, rãnh áp thấp này nâng trục dần lên phía Bắc và hoạt động mạnh lên thành dải hội tụ nhiệt đới, đồng thời trên dải hội tụ nhiệt đới này có khả năng hình thành một xoáy thuận nhiệt đới ở ngoài Philippin và đi vào khu vực Biển Đông. Trên cao áp cao cận nhiệt đới tiếp tục suy yếu, khoảng ngày 05/10 được tăng cường về phía Tây sau ổn định; từ ngày 06/10, suy yếu và rút dần ra phía Đông; khoảng 1-2 ngày cuối sẽ lại tăng cường trở lại về phía Tây. Trong khi đó, vùng hội tụ gió lên đến 3000m duy trì trên khu vực vùng núi Bắc Bộ đến khoảng ngày 03/10; sau đó vùng hội tụ gió này hoạt động yếu dần.

PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO XU THẾ THỜI TIẾT 10 NGÀY CÁC TỈNH TRÊN KHU VỰC VIỆT BẮC (Từ đêm 29/9 đến ngày 09/10/2021)

PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO XU THẾ THỜI TIẾT 10 NGÀY CÁC TỈNH TRÊN KHU VỰC VIỆT BẮC (Từ đêm 29/9 đến ngày 09/10/2021)

Rãnh áp thấp nâng trục lên phía Bắc hoạt động yếu, từ khoảng ngày 04/10, rãnh áp thấp này có trục qua khu vực Trung Trung Bộ và hoạt động mạnh lên. Ngoài ra, từ khoảng ngày 04-05/10 có khả năng hình thành một xoáy thuận nhiệt đới ở ngoài Philippin đi vào khu vực Biển Đông và tiếp tục di chuyển về phía Tây hướng về đất liền các tỉnh miền Trung.

PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO XU THẾ THỜI TIẾT 10 NGÀY CÁC TỈNH TRÊN KHU VỰC VIỆT BẮC (Từ đêm 22 đến ngày 02/10/2021)

PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO XU THẾ THỜI TIẾT 10 NGÀY CÁC TỈNH TRÊN KHU VỰC VIỆT BẮC (Từ đêm 22 đến ngày 02/10/2021)

Hiện nay dải hội tụ nhiệt đới nối có trục ở khoảng 12-14 độ Vĩ Bắc nối với vùng áp thấp trên khu vực Biển Đông (vùng áp thấp này có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc và đi vào đất liền khu vực Trung Bộ). Từ khoảng ngày 26/9, dải hội tụ nhiệt đới này có xu hướng hoạt động yếu và mờ dần đi. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới tăng cường và lấn về phía Tây sau có cường độ ổn định. Từ khoảng ngày 27/9, áp cao cận nhiệt đới suy yếu và rút dần ra phía Đông.

PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO XU THẾ THỜI TIẾT 10 NGÀY CÁC TỈNH TRÊN KHU VỰC VIỆT BẮC (Từ đêm 19 đến ngày 29/9/2021)

PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO XU THẾ THỜI TIẾT 10 NGÀY CÁC TỈNH TRÊN KHU VỰC VIỆT BẮC (Từ đêm 19 đến ngày 29/9/2021)

Dải hội tụ nhiệt đới nâng trục lên phía Bắc và hoạt động yếu dần. Từ ngày 23/9 dải hội tụ nhiệt đới có khả năng hoạt động hoạt động mạnh trở lại, có xu hướng nâng trục lên phía Bắc, nối với một vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành xoáy thuận nhiệt đới di chuyển về phía Tây và ảnh hưởng đến thời tiết khu vực Trung Bộ. Một, hai ngày cuối, dải hội tụ nhiệt đới phân tích trên có khả năng hoạt động yếu dần. Trong khi đó, trên cao, áp cao cận nhiệt đới có xu hướng suy yếu và rút ra phía Đông, hội tụ gió trên khu vực Bắc Bộ hoạt động yếu dần. Khoảng từ ngày 22-23/9 áp cao cận nhiệt đới có xu hướng lấn trở lại về phía Tây. Khoảng thời kỳ từ ngày 24-26/9, khu vực Bắc Bộ có khả năng chịu ảnh hưởng của nhiễu động trong đới gió đông rìa phía Bắc dải hội tụ nhiệt đới.

PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO XU THẾ THỜI TIẾT 10 NGÀY CÁC TỈNH TRÊN KHU VỰC VIỆT BẮC (Từ đêm 17 đến ngày 27/9/2021)

PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO XU THẾ THỜI TIẾT 10 NGÀY CÁC TỈNH TRÊN KHU VỰC VIỆT BẮC (Từ đêm 17 đến ngày 27/9/2021)

Áp cao cận nhiệt đới tiếp tục suy yếu; từ khoảng ngày 18/9, tăng cường về phía Tây và hoạt động mạnh. Vùng hội tụ gió trên mực 5000m hình thành trên khu vực vùng núi Bắc Bộ; từ ngày 18/9, vùng hội tụ gió này phát triển mạnh hơn và có xu hướng mở rộng ra khu vực Bắc Bộ; khoảng 2-3 ngày cuối vùng hội tụ gió này hoạt động yếu dần. Rãnh áp thấp có trục qua Nam Trung Bộ hoạt động yếu và nâng trục dần lên phía Bắc; từ khoảng ngày 18/9 có xu hướng hoạt động mạnh dần lên thành dải hội tụ nhiệt đới nối với xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực Biển Đông; từ khoảng ngày 20/9, dải hội tụ nhiệt đới nối với xoáy thuận nhiệt đới này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh Trung Bộ; khoảng 2-3 ngày cuối, dải hội tụ nhiệt đới hoạt động yếu dần.

PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO XU THẾ THỜI TIẾT 10 NGÀY CÁC TỈNH TRÊN KHU VỰC VIỆT BẮC (Từ đêm 15 đến ngày 25/9/2021)

PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO XU THẾ THỜI TIẾT 10 NGÀY CÁC TỈNH TRÊN KHU VỰC VIỆT BẮC (Từ đêm 15 đến ngày 25/9/2021)

Áp cao cận nhiệt đới tiếp tục suy yếu; từ khoảng ngày 18/9, tăng cường về phía Tây và hoạt động mạnh. Vùng hội tụ gió trên mực 5000m hình thành trên khu vực vùng núi Bắc Bộ; từ ngày 18/9, vùng hội tụ gió này phát triển mạnh hơn và có xu hướng mở rộng ra khu vực Bắc Bộ; khoảng 2-3 ngày cuối vùng hội tụ gió này hoạt động yếu dần. Rãnh áp thấp có trục qua Nam Trung Bộ hoạt động yếu và nâng trục dần lên phía Bắc; từ khoảng ngày 18/9 có xu hướng hoạt động mạnh dần lên thành dải hội tụ nhiệt đới nối với xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực Biển Đông; từ khoảng ngày 20/9, dải hội tụ nhiệt đới nối với xoáy thuận nhiệt đới này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh Trung Bộ; khoảng 2-3 ngày cuối, dải hội tụ nhiệt đới hoạt động yếu dần.

PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO XU THẾ THỜI TIẾT 10 NGÀY CÁC TỈNH TRÊN KHU VỰC VIỆT BẮC (Từ đêm 08 đến ngày 18/9/2021)

Cơn bão số 5 (Conson) hoạt động trên khu vực Biển Đông và có khả năng mạnh thêm. Dải hội tụ nhiệt đới có trục qua khu vực Trung Trung Bộ (nối với cơn bão số 5) hoạt động mạnh dần lên và nâng trục dần lên phía Bắc. Đến khoảng ngày 13-14/09, bão số 5 có khả năng đi vào khu vực miền Bắc. Gió mùa Tây Nam có xu hướng hoạt động mạnh dần; từ khoảng ngày 13-14/9 có cường độ giảm dần.

PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO XU THẾ THỜI TIẾT 10 NGÀY CÁC TỈNH TRÊN KHU VỰC VIỆT BẮC (Từ đêm 01 đến ngày 11/9/2021)

PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO XU THẾ THỜI TIẾT 10 NGÀY CÁC TỈNH TRÊN KHU VỰC VIỆT BẮC (Từ đêm 01 đến ngày 11/9/2021)

Rãnh áp thấp có trục qua khu vực giữa Nam Đồng và Bắc Trung Bộ; từ khoảng ngày 02/9, rãnh áp thấp này có xu hướng dịch chuyển xuống phía Nam, từ khoảng ngày 07/9 rãnh áp thấp có trục qua khu vực Nam Trung Bộ; Khoảng 3-4 ngày cuối, một bộ phận áp cao lục địa nhỏ từ phía bắc có khả năng tăng cường yếu xuống khu vực vùng núi Bắc Bộ. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có cường độ ổn định, từ ngày 03/9 suy yếu và rút ra phía Đông, hình thành hội tụ gió trên mực 1500m trên khu vực phía Tây Bắc Bộ; sau đó áp cao cận nhiệt đới có khả năng sẽ tăng cường, lấn tây trở lại và mở rộng về phía nam từ khoảng ngày 05-06/9. Nhiễu động gió trong đới gió đông trên cao duy trì trên khu vực Bắc Bộ đến khoảng sáng ngày 03/9.

PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO XU THẾ THỜI TIẾT 10 NGÀY CÁC TỈNH TRÊN KHU VỰC VIỆT BẮC (Từ đêm 28/8 đến ngày 07/9/2021)

PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO XU THẾ THỜI TIẾT 10 NGÀY CÁC TỈNH TRÊN KHU VỰC VIỆT BẮC (Từ đêm 28/8 đến ngày 07/9/2021)

Rãnh áp thấp có trục qua khu vực Nam Trung Bộ nối với vùng áp thấp trên khu vực giữa Biển Đông có xu hướng nâng trục dần lên phía Bắc. Trên cao, từ khoảng ngày 30-31/8, áp cao cận nhiệt đới có xu hướng nâng trục lên phía Bắc và lấn yếu về phía Tây sau có cường độ ổn định.

PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO XU THẾ THỜI TIẾT 10 NGÀY CÁC TỈNH TRÊN KHU VỰC VIỆT BẮC (Từ đêm 26 đến ngày 05/9/2021)

PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO XU THẾ THỜI TIẾT 10 NGÀY CÁC TỈNH TRÊN KHU VỰC VIỆT BẮC (Từ đêm 26 đến ngày 05/9/2021)

Rãnh áp thấp có trục Tây Bắc-Đông Nam tiếp tục dịch dần xuống khu vực Trung Trung Bộ và duy trì đến khoảng ngày 28/8. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới tiếp tục tăng cường về phía Tây duy trì vùng hội tụ gió lên đến 5000m trên khu vực Bắc Bộ; sau đó áp cao cận nhiệt đới có cường độ suy yếu dần. Khoảng ngày 30-31/8, áp cao cận nhiệt đới có xu hướng nâng trục lên phía Bắc và tăng cường về phía Tây sau ổn định; khoảng 2-3 ngày cuối suy yếu và rút dần ra phía Đông.

PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO XU THẾ THỜI TIẾT 10 NGÀY CÁC TỈNH TRÊN KHU VỰC VIỆT BẮC (Từ đêm 25 đến ngày 04/9/2021)

PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO XU THẾ THỜI TIẾT 10 NGÀY CÁC TỈNH TRÊN KHU VỰC VIỆT BẮC (Từ đêm 25 đến ngày 04/9/2021)

Rãnh áp thấp có trục Tây Bắc-Đông Nam dịch dần xuống phía Nam qua khu vực Trung Trung Bộ duy trì đến khoảng ngày 28/8, sau đó rãnh áp thấp tiếp tục dịch xuống phía Nam và có trục đi qua khu vực Nam Trung Bộ. Từ đêm 26-27/8, áp cao cận nhiệt đới tiếp tục lấn về phía Tây duy trì vùng hội tụ gió lên đến 5000m trên khu vực Bắc Bộ; sau đó áp cao cận nhiệt đới có cường độ ổn định. Khoảng ngày 30-31/8, áp cao cận nhiệt đới có xu hướng nâng trục lên phía Bắc lấn về phía Tây.

PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO XU THẾ THỜI TIẾT 10 NGÀY CÁC TỈNH TRÊN KHU VỰC VIỆT BẮC (Từ đêm 24 đến ngày 03/9/2021)

PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO XU THẾ THỜI TIẾT 10 NGÀY CÁC TỈNH TRÊN KHU VỰC VIỆT BẮC (Từ đêm 24 đến ngày 03/9/2021)

Rãnh áp thấp có trục Tây Bắc-Đông Nam dịch dần xuống phía Nam qua khu vực Trung Bộ duy trì đến khoảng ngày 28/8, sau đó suy yếu và mờ dần đi. Từ nay đến ngày 26/8, áp cao cận nhiệt đới tiếp tục lấn về phía Tây duy trì vùng hội tụ gió lên đến 5000m trên khu vực Bắc Bộ; sau đó áp cao cận nhiệt đới có cường độ ổn định.

PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO XU THẾ THỜI TIẾT 10 NGÀY CÁC TỈNH TRÊN KHU VỰC VIỆT BẮC (Từ đêm 20 đến ngày 30/8/2021)

PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO XU THẾ THỜI TIẾT 10 NGÀY CÁC TỈNH TRÊN KHU VỰC VIỆT BẮC (Từ đêm 20 đến ngày 30/8/2021)

Rãnh áp thấp có trục ở khoảng 27-30 độ vĩ Bắc có vị trí và cường độ ít thay đổi. Khoảng chiều tối và đêm ngày 23/8 hình thành rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Bắc Bộ. Sau đó, khoảng từ ngày 25/8, trên cao áp cao cận nhiệt đới lấn về phía Tây, hình thành rãnh áp thấp có trục Tây Bắc – Đông Nam đi qua khu vực Bắc Trung Bộ.

PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO XU THẾ THỜI TIẾT 10 NGÀY CÁC TỈNH TRÊN KHU VỰC VIỆT BẮC (Từ đêm 19 đến ngày 29/8/2021)

PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO XU THẾ THỜI TIẾT 10 NGÀY CÁC TỈNH TRÊN KHU VỰC VIỆT BẮC (Từ đêm 19 đến ngày 29/8/2021)

Rãnh áp thấp có trục ở khoảng 21-24 nâng trục lên phía Bắc và hoạt động yếu dần. Trên cao, vùng hội tụ gió lên đến 5000 mét hoạt động yếu dần và có khả năng hoạt động mạnh trở lại từ khoảng ngày 24-26/8. Ngoài ra khoảng từ ngày 24/8 hình thành rãnh áp thấp có trục qua khu vực Trung Bộ và có xu hướng hoạt động mạnh dần lên từ ngày 25/8.

PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO XU THẾ THỜI TIẾT 10 NGÀY CÁC TỈNH TRÊN KHU VỰC VIỆT BẮC (Từ đêm 18 đến ngày 28/8/2021)

PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO XU THẾ THỜI TIẾT 10 NGÀY CÁC TỈNH TRÊN KHU VỰC VIỆT BẮC (Từ đêm 18 đến ngày 28/8/2021)

Rãnh áp thấp có trục ở khoảng 22-25 độ vĩ Bắc và hoạt động mạnh dần lên, từ khoảng ngày 20/8 rãnh áp thấp nâng trục lên phía Bắc và hoạt động yếu dần. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có xu hướng lấn dần về phía Tây. Vùng hội tụ gió lên đến 5000 mét có xu hướng hoạt động mạnh lên trên khu vực Bắc Bộ; từ khoảng ngày 20/8 hoạt động yếu dần và có khả năng hoạt động mạnh trở lại từ khoảng ngày 24-26/8.

Các tin khác

1, 2, 3, 4, 5  Trang sau 

Bộ đếm

 • Đang truy cập: 8
 • Khách viếng thăm: 5
 • Máy chủ tìm kiếm: 3
 • Hôm nay: 233
 • Tháng hiện tại: 4345
 • Tổng lượt truy cập: 3652968

Hỗ trợ trực tuyến

Phòng MLT & TT KTTV

Name: Quản Trị Viên
Phone: 0913568698
dungvb@gmail.com

Name: Kỹ Thuật Viên

Mực nước hiện tại