TIN CẢNH BÁO LŨ TRÊN SÔNG LÔ, SÔNG CHẢY, SÔNG THAO, CẢNH BÁO SẠT LỞ ĐẤT VÀ LŨ QUÉT KHU VỰC VÙNG NÚI PHÍA BẮC

TIN CẢNH BÁO LŨ TRÊN SÔNG LÔ, SÔNG CHẢY, SÔNG THAO, CẢNH BÁO SẠT LỞ ĐẤT VÀ LŨ QUÉT KHU VỰC VÙNG NÚI PHÍA BẮC

1. Diễn biến lũ Mực nước thượng lưu sông Lô, sông Chảy và sông Thao đang lên nhanh. Lưu lượng đến hồ Tuyên Quang trên sông Gâm đang tăng nhanh. Lúc 7 giờ, mực nước trên các sông như sau: - Sông Lô tại Hà Giang: 101,64m (trên BĐ2: 0,64m); tại Tuyên Quang: 18,68m (dưới BĐ1: 3,32m). - Sông Chảy tại Bảo Yên: 71,90 m (trên BĐ1: 0,90m) - Sông Thao tại Lào Cai: 79,35m (dưới BĐ1: 0,65m); tại Yên Bái: 28,44 m (dưới BĐ1: 1,56m) - Lưu lượng đến hồ Tuyên Quang: 3340m3/s. Thủy điện Tuyên Quang sẽ mở 1 cửa xả đáy vào lúc 9 giờ ngày 25/8, mở tiếp 1 cửa xả đáy vào 15 giờ ngày 25/8.

TIN CẢNH BÁO LŨ TRÊN SÔNG LÔ, SÔNG CHẢY, SÔNG THAO, CẢNH BÁO SẠT LỞ ĐẤT VÀ LŨ QUÉT KHU VỰC VÙNG NÚI PHÍA BẮC

TIN CẢNH BÁO LŨ TRÊN SÔNG LÔ, SÔNG CHẢY, SÔNG THAO, CẢNH BÁO SẠT LỞ ĐẤT VÀ LŨ QUÉT KHU VỰC VÙNG NÚI PHÍA BẮC

1. Diễn biến lũ Mực nước thượng lưu sông Lô, sông Chảy và sông Thao đang lên nhanh. Lưu lượng đến hồ Tuyên Quang trên sông Gâm đang tăng nhanh. Lúc 7 giờ, mực nước trên các sông như sau: - Sông Lô tại Hà Giang: 101,64m (trên BĐ2: 0,64m); tại Tuyên Quang: 18,68m (dưới BĐ1: 3,32m). - Sông Chảy tại Bảo Yên: 71,90 m (trên BĐ1: 0,90m) - Sông Thao tại Lào Cai: 79,35m (dưới BĐ1: 0,65m); tại Yên Bái: 28,44 m (dưới BĐ1: 1,56m) - Lưu lượng đến hồ Tuyên Quang: 3340m3/s. Thủy điện Tuyên Quang sẽ mở 1 cửa xả đáy vào lúc 9 giờ ngày 25/8, mở tiếp 1 cửa xả đáy vào 15 giờ ngày 25/8.

TIN CẢNH BÁO LŨ TRÊN SÔNG THAO, SÔNG CẦU VÀ LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT KHU VỰC VÙNG NÚI PHÍA BẮC

TIN CẢNH BÁO LŨ TRÊN SÔNG THAO, SÔNG CẦU VÀ LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT KHU VỰC VÙNG NÚI PHÍA BẮC

Do ảnh hưởng của vùng xoáy thấp phát triển trên khu vực Bắc Bộ nên trong đêm qua (15/08) và sáng nay (16/08) ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông diện rộng, có nơi mưa to đến rất to như Chiềng Mai (Sơn La) 76mm, Thái Nguyên 41mm, Yên Bình (Hà Giang) 58mm, Phương Viên (Bắc Cạn) 61mm, Kim Quan (Tuyên Quang) 50mm; Bãi Cháy (Quảng Ninh) 47mm, Thái Bình 32mm, Nam Định 46mm,.. Lũ đã xuất hiện trên lưu vực sông Thao, Lô, Cầu, Thương và Lục Nam với biên độ lũ lên từ 2 – 3,5m. Dự báo từ hôm nay 16/8 đến hết ngày 17/8, do ảnh hưởng của vùng xoáy thấp phát triển đến độ cao 5000m nên Bắc Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông; khu vực vùng núi và trung du có mưa to đến rất to. Thời gian mưa lớn xảy ra tập trung về đêm và sáng.

TIN CẢNH BÁO LŨ TRÊN THƯỢNG LƯU HỆ THỐNG SÔNG HỒNG, LŨ QUÉT VÀ SẠT LỞ ĐẤT KHU VỰC VÙNG NÚI PHÍA BẮC

TIN CẢNH BÁO LŨ TRÊN THƯỢNG LƯU HỆ THỐNG SÔNG HỒNG, LŨ QUÉT VÀ SẠT LỞ ĐẤT KHU VỰC VÙNG NÚI PHÍA BẮC

I. Tóm tắt tình hình Từ hôm nay (14/8) đến hết đêm 16/8, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp và vùng xoáy thấp phát triển đến độ cao 5000m nên Bắc Bộ sẽ có mưa rào và dông trên diện rộng. Các tỉnh vùng núi, trung du có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to.

TIN BÃO KHẨN CẤP (Cơn bão số 2)

TIN BÃO KHẨN CẤP (Cơn bão số 2)

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2 ở vịnh Bắc Bộ đã có gió mạnh cấp 7, giật cấp 8-9, ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to như Hoành Sơn (Hà Tĩnh) 86mm, Ba Đồn (Quảng Bình) 78mm, Cồn Cỏ (Quảng Trị) 196mm,…

TIN LŨ TRÊN SÔNG THAO, TIN CẢNH BÁO LŨ TRÊN SÔNG LÔ, SÔNG CẦU, SÔNG THƯƠNG, CẢNH BÁO LŨ QUÉT VÀ SẠT LỞ ĐẤT KHU VỰC MIỀN NÚI PHÍA BẮC

TIN LŨ TRÊN SÔNG THAO, TIN CẢNH BÁO LŨ TRÊN SÔNG LÔ, SÔNG CẦU, SÔNG THƯƠNG, CẢNH BÁO LŨ QUÉT VÀ SẠT LỞ ĐẤT KHU VỰC MIỀN NÚI PHÍA BẮC

Mực nước trên sông Thao tại Yên Bái, trên sông Chảy tại Bảo Yên, trên sông Lô tại Tuyên Quang đang lên nhanh; trên sông Cầu tại Đáp Cầu, sông Thương tại Phủ Lạng Thương đang lên chậm. Lúc 7 giờ ngày 12/7, mực nước trên sông sông Thao tại Yên Bái: 30,60m (dưới BĐ2: 0,40m); trên sông Chảy tại Bảo Yên ở mức 72,48 m (dưới BĐ2: 0,52m); trên sông Lô tại Tuyên Quang ở mức 20,77 m (dưới BĐ1: 0,23 m); trên sông Cầu tại Đáp Cầu: 3,59m (dưới BĐ1: 0,71m), sông Thương tại Phủ Lạng Thương: 3,66m (dưới BĐ1: 0,64m).

TIN CẢNH BÁO LŨ TRÊN SÔNG ĐÀ, SÔNG THAO, SÔNG CẦU, SÔNG THƯƠNG, CẢNH BÁO LŨ QUÉT VÀ SẠT LỞ ĐẤT KHU VỰC MIỀN NÚI PHÍA BẮC

TIN CẢNH BÁO LŨ TRÊN SÔNG ĐÀ, SÔNG THAO, SÔNG CẦU, SÔNG THƯƠNG, CẢNH BÁO LŨ QUÉT VÀ SẠT LỞ ĐẤT KHU VỰC MIỀN NÚI PHÍA BẮC

Lưu lượng nước trên sông Đà đến hồ Lai Châu đã đạt đỉnh ở mức 4030 m3/s (4h ngày 10/7), lưu lượng đến hồ Sơn La đã đạt đỉnh ở mức 7710 m3/s (14h ngày 10/7) và đang giảm chậm. Mực nước trên sông Thao tại Yên Bái đã đạt đỉnh ở mức 29,56m (dưới BĐ1: 0,44m) và đang xuống; trên sông Cầu tại Đáp Cầu, trên sông Thương tại Phủ Lạng Thương đang lên chậm. Lúc 7 giờ ngày 11/7, lưu lượng nước đến hồ Lai Châu ở mức: 2420 m3/s, đến hồ Sơn La: 4930 m3/s. Mực nước trên sông sông Thao tại Yên Bái: 29,25m (dưới BĐ1: 0,75m); trên sông Cầu tại Đáp Cầu: 2,93m; trên sông Thương tại Phủ Lạng Thương: 3,15m.

TIN LŨ TRÊN SÔNG ĐÀ, TIN CẢNH BÁO LŨ TRÊN SÔNG THAO, SÔNG LÔ, CẢNH BÁO LŨ QUÉT VÀ SẠT LỞ ĐẤT KHU VỰC MIỀN NÚI PHÍA BẮC

TIN LŨ TRÊN SÔNG ĐÀ, TIN CẢNH BÁO LŨ TRÊN SÔNG THAO, SÔNG LÔ, CẢNH BÁO LŨ QUÉT VÀ SẠT LỞ ĐẤT KHU VỰC MIỀN NÚI PHÍA BẮC

Lưu lượng nước trên sông Đà đến hồ Lai Châu, hồ Sơn La đang tăng nhanh. Mực nước trên sông Thao tại Yên Bái đang lên nhanh, trên sông Chảy tại Bảo Yên đang lên chậm; trên sông Lô tại Tuyên Quang đang xuống. Lúc 7 giờ ngày 10/7, mực nước trên sông sông Thao tại Yên Bái: 29,43m (dưới BĐ1: 0,57m); trên sông Chảy tại Bảo Yên ở mức 72,39 m (dưới BĐ2: 0,61m); trên sông Lô tại Tuyên Quang ở mức 20,66 m (dưới BĐ1: 1,34 m). Lưu lượng nước trên sông Đà đến hồ Lai Châu ở mức 3400 m3/s, hồ Sơn La ở mức 6730 m3/s.

TIN LŨ VÀ CẢNH BÁO LŨ QUÉT TRÊN LƯU VỰC SÔNG CHẢY

TIN LŨ VÀ CẢNH BÁO LŨ QUÉT TRÊN LƯU VỰC SÔNG CHẢY

I. Tóm tắt tình hình Mực nước trên sông Chảy tại Bảo Yên đang lên nhanh. Thủy điện Bắc Hà trên sông Chảy đã thông báo xả lũ với lưu lượng là 1350m3/s (8h ngày 7/7). Lúc 9h ngày 7/7, mực nước tại Bảo Yên ở mức: 71,20 m (trên BĐ1: 0,2m)

TIN CẢNH BÁO LŨ TRÊN SÔNG ĐÀ, CẢNH BÁO LŨ QUÉT VÀ SẠT LỞ ĐẤT KHU VỰC MIỀN NÚI PHÍA BẮC

TIN CẢNH BÁO LŨ TRÊN SÔNG ĐÀ, CẢNH BÁO LŨ QUÉT VÀ SẠT LỞ ĐẤT KHU VỰC MIỀN NÚI PHÍA BẮC

Lưu lượng đến hồ Sơn La trên sông Đà đã đạt đỉnh ở mức 6850 m3/s vào 1h 4/7 và đang giảm, đến hồ Tuyên Quang trên sông Gâm đang tăng nhanh. Lúc 7 giờ ngày 4/7, lưu lượng đến hồ Sơn La ở mức 4700m3/s, đến hồ Tuyên Quang: 1990m3/s. Vào lúc 11h và 17 giờ ngày 4/7, thủy điện Tuyên Quang sẽ mở cửa xả đáy số 2 và số 3 để điều tiết lũ. Mực nước trên sông Thao tại Yên Bái đang lên chậm, trên sông Lô tại Tuyên Quang đang lên nhanh.

1, 2  Trang sau 

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 2
  • Hôm nay: 299
  • Tháng hiện tại: 5692
  • Tổng lượt truy cập: 1027998

Hỗ trợ trực tuyến

Phòng MLT & TT KTTV

Name: Quản Trị Viên
Phone: 0913568698
dungvb@gmail.com

Name: Kỹ Thuật Viên

Mực nước hiện tại