CHƯƠNG TRÌNH TỔNG KẾT CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN VÀ HỘI NGHỊ CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC NĂM 2019Thứ tư - 11/12/2019 22:28
CHƯƠNG TRÌNH  TỔNG KẾT CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN VÀ HỘI NGHỊ CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC NĂM 2019

CHƯƠNG TRÌNH TỔNG KẾT CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN VÀ HỘI NGHỊ CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC NĂM 2019

Chiều nay, ngày 11/12/2019, Công Đoàn Cơ sở thành viên Đài KTTV khu vực Việt Bắc tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Công đoàn và Hội nghị Công nhân viên chức năm 2019 đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020.

   Được sự nhất trí của Ban lãnh đạo Đài KTTV khu vực Việt Bắc, chiều nay, ngày 11/12/2019, Công Đoàn Cơ sở thành viên Đài KTTV khu vực Việt Bắc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công đoàn và Công nhân viên chức lao động năm 2019 đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. 

Đ/c Vũ Mạnh Dũng – P.Chánh VP - Khai Mạc Hội nghị, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu   

   Đến dự Hội nghị có đồng chí Bùi Đức Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đài KTTV khu vực Việt Bắc; đồng chí Vũ Mạnh Cường – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Đài; đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng - Chủ tịch Công đoàn Cơ sở thành viên Đài KTTV khu vực Việt Bắc, Phó Giám đốc Đài, cùng các vị đại biểu là Trưởng, Phó các phòng ban; Chủ tịch Công đoàn bộ phận các tỉnh trong toàn Đài; Trưởng trạm KTTV các tỉnh và toàn thể cán bộ công nhân viên chức khu vực Văn phòng Đài.

 

   Năm 2019, hoạt động Công đoàn đã được nâng lên cả về chất lượng và hình thức. Công đoàn cơ sở thành viên Đài KTTV khu vực Việt Bắc đã bám sát sự chỉ đạo của Ban thường vụ Công đoàn Tổng Cục Khí tượng Thủy văn, Liên đoàn Lao động thành phố Việt Trì, Đảng ủy Đài, chương trình, kế hoạch công tác của cơ quan từ đó xây dựng kế hoạch công tác cụ thể, sát với thực tế, phát động các phong trào thi đua có hiệu quả cao.

   Công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, chính sách pháp luật cho Cán bộ công nhân viên chức được duy trì với các nội dung và hình thức đa dạng, phong phú. Các công đoàn bộ phận đã chủ động gắn nhiệm vụ chính trị với các phong trào thi đua. Duy trì và đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tổ chức tốt phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ. Các chế độ, chính sách của Nhà nước được thực hiện tốt. Công tác kiểm  tra thực hiện điều lệ Công đoàn, tài chính Công đoàn được tiến hành theo đúng kế hoạch.

  

Đ/c Vũ Thị Minh Quyền – Phó chủ tịch CĐCSTV

trình bày Báo cáo công tác Công đoàn năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

   Năm 2020 là năm thứ hai triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội công đoàn Tổng Cục Khí tượng Thủy văn nhiệm kỳ 2019-2024, Nghị quyết Đại hội công đoàn cơ sở thành viên Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Việt Bắc nhiệm kỳ 2019-2024. Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban thường vụ Công đoàn Tổng Cục Khí tượng Thủy văn, Đảng ủy Đài, chương trình công tác của cơ quan, hoạtđộng công đoàn tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếu sau:

   Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước nhằm nâng cao nhận thức và hành động của đoàn viên công đoàn góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

   Tiếp tục thực hiện các cuộc vận động “Cán bộ công chức viên chức nói không với tiêu cực”; phong trào “Hành động để giảm thiểu ô nhiễm nhựa và ni lông” do Công đoàn Tổng cục KTTV phát động; phong trào “Thi đua điển hình tiên tiến năm 2019 - 2020” do Công đoàn Cơ sở thành viên Đài KTTV khu vực Việt Bắc phát động.

   Tiếp tục hưởng ứng các phong trào thi đua phấn đấu 100% Đoàn viên Công đoàn thực hiện tốt các đợt phát động thi đua; tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, ngày Khí tượng thế giới 23/3, ngày Quốc tế phụ nữ 08/03, ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

  

Đ/c Đỗ Tiến Dũng - UV CĐCSTV, P.Trưởng phòng MLT&TT KTTV phát động phong trào thi đua.

   Động viên các đoàn viên được lựa chọn, tích cực tham gia Hội thi Quan trắc viên giỏi toàn quốc đạt thành tích cao; các vận động viên thi đấu thể thao tích cực tập luyện nâng cao thành tích đi thi đấu; tham gia các tiết mục văn nghệ đặc sắc để chào mừng Hội nghị thi đua điển hình tiên tiến 5 năm lần thứ IV của ngành KTTV diễn ra vào dịp đầu năm 2020.

   Phấn đấu 100% đoàn viên Công đoàn cơ quan thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao. Làm tốt công tác điều tra cơ bản KTTV, kết quả Chỉnh biên tài liệu thủy văn năm 2020 đạt chất lượng tốt. Không có đoàn viên quên ca, chậm obs, bịa số liệu. Bảo dưỡng tốt công trình phương tiện máy móc đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động.

   Thực hiện đúng Luật KTTV, Luật Phòng chống thiên tai. Các Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh xuất bản tuần tháng báo, nhận định mùa vụ, ra các bản tin dự báo, dự báo điểm và cảnh báo các hiện tượng thời tiết, thủy văn nguy hiểm kịp thời phục vụ sản xuất, phục vụ công tác phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai tại các địa phương. Chất lượng dự báo khí tượng thủy văn các hạn vượt chỉ tiêu Đài giao. 95% đoàn viên Công đoàn đạt danh hiệu Đoàn viên công đoàn xuất sắc.

Đ/c Nguyễn Mạnh Thắng - Chủ tịch CĐCSTV Đài KTTV khu vực Việt Bắc, P.Giám đốc

  trình bày Báo cáo Hội nghị công nhân, viên chức.

   Trong năm 2019 Đảng uỷ, chính quyền Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Việt Bắc đã bám sát chương trình công tác của Đài đã đề ra, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ công tác được giao và sự chỉ đạo của Tổng cục KTTV, Bộ Tài nguyên Môi trường, Lãnh đạo và Tổ chức thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ chính trị  nhà nước giao năm 2019.

   Tập thể lãnh đạo cơ quan luôn đoàn kết thống nhất, đội ngũ cán bộ viên chức được rèn luyện trưởng thành, cán bộ viên chức phấn khởi yên tâm công tác, khắc phục khó khăn, các phong trào thi đua được đẩy mạnh, các đoàn thể quần chúng là đoàn thể trong sạch vững mạnh.

   Tại Hội nghị cán bộ CNVC có nhiều ý kiến tham gia xây dựng cơ quan, đơn vị, nhiều sáng kiến tham gia về đổi mới phương thức làm việc, cải cách thủ tục hành chính… Cũng trong Hội nghị có nhiều tâm tư nguyện vọng chính đáng của cán bộ được bày tỏ. Đó chính là cơ sở để Công đoàn cùng Lãnh đạo Đài có kế hoạch điều chỉnh cho phù hợp.

   Nhân dịp này, có 06 tập thể và 08 cá nhân được nhận Giấy khen của Công đoàn Tổng cục Khí tượng Thủy văn; Có 05 tập thể và 09 cá nhân được tặng Giấy khen của Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng cơ quan và tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2018.

Đồng chí Bùi Đức Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đài KTTV khu vực Việt Bắc

trao Giấy khen cho các tập thể đã có thành tích xuất sắc trong năm 2018

 

Đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng - Phó Giám đốc Đài, Chủ tịch CĐCSTV  Đài Việt Bắc 

trao Giấy khen cho các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong năm 2018.

 

 

Đồng chí Vũ Mạnh Cường – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Đài

trao Giấy khen cho các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong năm 2018.

Người đăng tin: Khuất Hằng_BQT
Nguồn tin: Đài KTTV khu vực Việt Bắc
 

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 15
  • Hôm nay: 2127
  • Tháng hiện tại: 15551
  • Tổng lượt truy cập: 1037857

Hỗ trợ trực tuyến

Phòng MLT & TT KTTV

Name: Quản Trị Viên
Phone: 0913568698
dungvb@gmail.com

Name: Kỹ Thuật Viên

Mực nước hiện tại