TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC DỰ BÁO, CẢNH BÁO BÃO ATNĐ, KHÔNG KHÍ LẠNH, MƯA LỚN KÈM DÔNG, LỐC, SÉT VÀ GIÓ MẠNH PHỤC VỤ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAIThứ tư - 06/10/2021 15:55
TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC DỰ BÁO, CẢNH BÁO BÃO ATNĐ, KHÔNG KHÍ LẠNH, MƯA LỚN KÈM DÔNG, LỐC, SÉT VÀ GIÓ MẠNH PHỤC VỤ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC DỰ BÁO, CẢNH BÁO BÃO ATNĐ, KHÔNG KHÍ LẠNH, MƯA LỚN KÈM DÔNG, LỐC, SÉT VÀ GIÓ MẠNH PHỤC VỤ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI

Hồi 07 giờ ngày 06/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 13,5 độ Vĩ Bắc; 115,8 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 270km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 80km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và có khả năng mạnh thêm. Đến 07 giờ ngày 07/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 15,5 độ Vĩ Bắc; 111,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Nam quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 07 giờ ngày 08/10, vị trí tâm bão ở khoảng 16,3 độ Vĩ Bắc; 109,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 240km về phía Tây. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km.

Cảnh báo mưa lớn: Từ ngày 08-12/10, do ảnh hưởng của bão kết hợp với không khí lạnh mạnh có khả năng gây ra một đợt mưa lớn diện rộng trên khu vực Việt Bắc bao gồm các tỉnh thuộc Trung du và Đồng Bằng và các tỉnh phía tây Đài khu vực. Nguy cơ cao xảy ra ngập úng cục bộ tại sông, suối, lũ ống, lũ quét, sạt lở tại khu vực miền núi, nguy cơ mất an toàn hồ đập.

Để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và sau là mưa, lũ lớn trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, bảo vệ an toàn tính mạng của nhân dân, hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất do mưa bão lũ gây ra; Đài Khí tượng thủy văn phu vực Việt Bắc yêu cầu các đơn vị trong toàn Đài Khu vực tiếp tục triển khai thực hiện nghiên túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1100/TTg-NN ngày 23/8/2021 và Công điện số 1107/CĐ-TTg ngày 31/8/2021; Công văn số 1225/TCKTTV-QLDB ngày 01 tháng 10 năm 2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn về tăng cường theo dõi, dự báo, cảnh báo áp thấp nhiệt đới, bão có khả năng xảy ra trong thời gian tới. Giám đốc Đài Khí tượng Thuỷ văn Khu vực Việt Bắc yêu cầu trưởng các đơn vị trực thuộc trong toàn Đài khu vực cần chuẩn bị và thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau đây:

1- Từ ngày 06/10 - 13/10/2021 các đơn vị phải bố trí cán bộ thường trực theo chế độ trựcbão, mưa,lũ (24/24h); Chỉ đạo các trạm KTTV trực thuộc triển khai phương án quan trắc; bảo đảm thu thập đầy đủ, chính xác số liệu và truyền tin kịp thời trong mọi tình huống phục vụ tốt công tác dự báo bão/ATNĐ, mưa lớn, nguy cơ lũ, lũ quét, sạt lở đất đá, dông, tố, lốc, sét…; kiểm tra, đảm bảo trang thiết bị bảo hộ lao động nhằm bảo đảm an toàn cho quan trắc viên khi thực hiện nhiệm vụ. Phòng Dự báo và các Đài KTTV tỉnh trực thuộc theo dõi, dự báo sát mọi diễn biến của bão/ATNĐ, mưa lớn, nguy cơ lũ, lũ quét, sạt lở đất đá, dông, tố, lốc, sét…; phối hợp chặt chẽ, thường xuyên thông tin về diễn biến bão/ATNĐ, mưa lớn, nguy cơ lũ, lũ quét, sạt lở đất đá, dông, tố, lốc, sét… đến Ban Chỉ huy PCTT và Tìm kiếm cứu nạn và Lãnh đạo các tỉnh để phục vụ công tác chỉ đạo ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn. Trong thời gian này, Trưởng đơn vị không giải quyết cán bộ đi công tác, đi họp và nghỉ việc riêng (trừ trường hợp đặc biệt được sự đồng ý của Giám đốc Đài).

2-Trạm Ra đa thời tiết bố trí nhân lực trực, vật tư cần thiết tuân thủ chặt chẽ chế độ quan trắc theo quy định hiện hành; đảm bảo truyền số liệu kịp thời, chính xác; phân tích số liệu ra đa thời tiết gửi về Trung tâm Dự báo KTTV Quốc Gia, chủ động ra các bản tin thời tiết nguy hiểm khi có mưa lớn, dông, sét phục vụ cho Phòng dự báo KTTV Đài Khu vực và các Đài KTTV tỉnh phục vụ công tác dự báo, mưa lũ.

3-Các đơn vị dự báo:

- Phòng Dự báo, các Đài KTTV tỉnh chủ động thông tin về thiên tai (các loại bản tin thiên tai được dự báo, cảnh báo và truyền tin) để thông tin trực tiếp với BCH PCTT và TKCN các tỉnh, huyện trong khu vực Đài Việt Bắc về nguy cơ thiên tai, đặc biệt là sạt lở đất đá trong những ngày tới để sớm thông tin đến nhân dân và rà soát những phương án ứng phó, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị, máy móc theo dõi chặt chẽ dự báo, cảnh báo kịp thời mọi diễn biến của bão, mưa, lũ gây ra; Đồng thời, gửi bản tin về Tổng cục Khí tượng Thủy văn (qua Vụ QLDB) để phục vụ công tác đánh giá chất lượng bản tin dự báo.

- Thực hiện hiệu quả công tác dự báo, cảnh báo, giám sát các hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm, cung cấp kịp thời, đầy đủ các thông tin về thiên tai theo quy định tại Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg ngày 22/4/2021 cho Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các địa phương và các cơ quan có liên quan theo quy định phục vụ công tác chỉ đạo phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

- Thực hiện quy định phân cấp trách nhiệm ban hành các bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn đối với các đơn vị trong Hệ thống dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn quốc gia theo các quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn: Quyết định số 221/QĐ-TCKTTV ngày 30/06/2021 quy định  về phân cấp trách nhiệm ban hành các bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn nguy hiểm; Quyết định số 309/QĐ-TCKTTV ngày 30/09/2021 quy định về phân cấp trách nhiệm ban hành các bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong điều kiện thời tiết bình thường.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị khai thác hệ thống SmartMet – CDH để  theo dõi, phân tích và cung cấp thông tin khí tượng thủy văn 24/24 giờ khi có bão, mưa lớn, dông, lốc, lũ, lũ quét, sạt lở và các hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm khác.

- Nâng cao chất lượng bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai, trọng tâm là nâng thời hạn dự báo, cảnh báo mưa lớn, lũ lớn; chú trọng việc dự báo thời tiết điểm, mưa lớn định lượng và chi tiết hóa các cấp độ rủi ro thiên tai phục vụ công tác phòng, chống;  Đặc biệt cung cấp kịp thời thông tin về mưa, lũ, các vùng có nguy cơ cao về sạt lở đất cho chính quyền các tỉnh miền núi để phục vụ công tác chỉ đạo PCTT.

4- Phòng Mạng lưới trạm và thông tin Khí tượng Thủy văn theo dõi, hướng dẫn chỉ đạo các trạm Khí tượng, Thủy văn tập trung đo đạc, quan trắc và truyền số liệu đầy đủ về Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc Gia, đảm bảo duy trì đường truyền Internet hoạt động liên tục để các đơn vị khai thác số liệu ra bản tin dự báo, cảnh báo kịp thời. Duy trì và đảm bảo đường truyền trực tuyến với Trung tâm Dự báo Quốc Gia, đảm bảo an toàn về người, phương tiện, thiết bị, máy móc và công trình nhà cửa, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại và kịp thời khắc phục hậu quả, sự cố do thiên tai gây ra đáp ứng yêu cầu hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ.

5- Văn phòng giúp Giám đốc Đài phân công lịch trực của Ban Chỉ huy PCTT và các bộ phận có liên quan tại khu Văn phòng; Tiếp nhận bảng phân ca của các đơn vị dự báo và bảng phân ca lãnh đạo trực các phòng, Trạm rada thời tiết Việt Trì. Tổng hợp danh sách trực của các đơn vị trên toàn Đài Khu vực báo cáo lãnh đạo Đài để theo dõi. Chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư cần thiết cho công tác phòng, chống thiên tai; cử cán bộ thường trực khi có thiên tai xảy ra và làm tốt công tác phối hợp với địa phương khi có yêu cầu. Bố trí triển khai thực hiện phương án làm việc cho cán bộ, công chức, viên chức trực hằng ngày tại công sở và sử dụng công nghệ thông tin làm việc qua mạng internet tại nhà riêng với tinh thần bám sát và bảo đảm toàn diện, tuyệt đối các yêu cầu về mục tiêu, nội dung công việc trong trường hợp giãn cách xã hội theo chỉ đạo của Chính phủ và chính quyền địa phương. Chuẩn bị phương tiện xe ô tô sẵn sàng đi kiểm tra, phục vụ công tác phòng chống lụt bão. Theo dõi, cập nhật đầy đủ các thông tin về các hoạt động quan trắc, dự báo phục vụ phòng chống bão, lũ trên báo hình, báo giấy, báo điện tử, tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Đài và lãnh đạo Tổng cục Khí tượng Thủy văn.

6- Các trạm Khí tượng Thủy văn cần kiểm tra lại máy móc, trang bị kỹ thuật, hệ thống công trình, phương tiện thông tin liên lạc và bố trí nhân lực đầy đủ thực hiện tốt cho công tác đo đạc, quan trắc trong mọi tình huống; Đặc biệt, chú ý không để mất an toàn lao động, tránh thiệt hại về tài sản, trang bị kỹ thuật và lưu ý công tác điện báo số liệu đảm bảo chính xác. Các trạm KTTV thực hiện nghiêm túc quy định điện báo lượng mưa trên 30mm/giờ và biên độ mực nước lớn hơn 50cm/giờ về Đài Khu vực và số điện thoại của Trung tâm Dự báo KTTV Quốc Gia.

7- Khi xảy ra sự cố, diễn biến bất thường do mưa lớn kèm thiên tai nguy hiểm gây ra tại đơn vị và trên địa bàn, yêu cầu Trưởng các đơn vị phải báo cáo ngay bằng văn bản về Đài KTTV tỉnh và Đài khu vực để tổng hợp.

Giám đốc Đài yêu cầu Trưởng phòng dự báo KTTV, Trưởng phòng Mạng lưới trạm và thông tin Khí tượng Thủy văn, Văn phòng Đài, Giám đốc Đài KTTV các tỉnh thông báo đến các trạm Khí tượng Thủy văn thuộc tỉnh về nội dung công văn trên để bố trí nhân lực, tập trung cho công tác dự báo, cảnh báo, đo đạc, quan trắc an toàn về người và phương tiện chuyên môn, điện báo số liệu kịp thời, chính xác về Trung tâm Dự báo KTTV quốc Gia và Đài khu vực.

Trên đây là một số nhiệm vụ rất quan trọng, trước tình hình diễn biến của đợt mưa lớn diện rộng kèm dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong những ngày tới. Giám đốc Đài Khu vực yêu cầu các đơn vị cần tập trung triển khai, quán triệt đến cán bộ, viên chức để đảm bảo công tác thu thập số liệu và dự báo, cảnh báo phục vụ tốt cho các địa phương, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đài khu vực yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

P.GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Vũ Mạnh Cường

Người đăng tin: BQT
Nguồn tin: PHÒNG DỰ BÁO KTTV - ĐÀI KTTV KV MIỀN NÚI PHÍA BẮC
 

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 4
  • Khách viếng thăm: 3
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 242
  • Tháng hiện tại: 4354
  • Tổng lượt truy cập: 3652977

Hỗ trợ trực tuyến

Phòng MLT & TT KTTV

Name: Quản Trị Viên
Phone: 0913568698
dungvb@gmail.com

Name: Kỹ Thuật Viên

Mực nước hiện tại