TĂNG CƯỜNG THEO DÕI DỰ BÁO, CẢNH BÁO THỜI TIẾT NGUY HIỂM MƯA DÔNG DIỆN RỘNG VÀ MƯA LỚN CỤC BỘ, LỐC, SÉT, MƯA ĐÁ VÀ GIÓ GIẬT MẠNHThứ năm - 13/07/2023 13:34
Khả năng xuất hiện mưa lớn: Thời kỳ từ ngày 13-16/7 khu vực Việt Bắc có khả năng chịu ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp phía Tây bị nén và đẩy dần xuống phía Nam; kết hợp chịu ảnh hưởng vùng hội tụ gió trên mực 1500m vì thế từ chiều tối ngày 13/7 đến sáng 15/7, ở khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa 40-70mm, có nơi trên 150mm; khu vực trung du, đồng bằng có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 20-50mm, có nơi trên 70mm. Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp; đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
1- Dự báo diễn biến thời tiết:
 
Khả năng xuất hiện mưa lớn:

          Thời kỳ từ ngày 13-16/7 khu vực Việt Bắc có khả năng chịu ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp phía Tây bị nén và đẩy dần xuống phía Nam; kết hợp chịu ảnh hưởng  vùng hội tụ gió trên mực 1500m vì thế từ chiều tối ngày 13/7 đến sáng 15/7, ở khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa 40-70mm, có nơi trên 150mm; khu vực trung du, đồng bằng có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 20-50mm, có nơi trên 70mm.

           Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp; đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

2- Tình hình thủy văn (khả năng lũ trên các hệ thống sông, mực nước các hồ chứa)

Tình hình hồ chứa miền Bắc: Từ ngày khoảng ngày 14-16/7, lưu lượng đến các hồ chứa có khả năng tăng nhẹ. Các sông suối có khả năng xuất hiện 01 đợt lũ với biên độ lũ lên từ 1-3m.

          Để đảm bảo công tác dự báo, cảnh báo phục vụ ứng phó với các tình huống về thời tiết thủy văn và thiên tai nguy hiểm trong những ngày tới, Giám đốc Đài KTTV khu vực Việt Bắc yêu cầu trưởng các đơn vị trực thuộc chuẩn bị và thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

2.1. Từ ngày 13/07 - 16/07/2023 các đơn vị bố trí cán bộ thường trực theo chế độ trựcbão, mưa,lũ (24/24h); các trạm KTTV trực thuộc triển khai phương án quan trắc; bảo đảm thu thập đầy đủ, chính xác số liệu và truyền tin kịp thời trong mọi tình huống phục vụ tốt công tác dự báo, cảnh báo mưa dông, tố, lốc, sét, mưa lớn kéo dài trên diện rộng; kiểm tra, đảm bảo trang thiết bị bảo hộ lao động nhằm bảo đảm an toàn cho quan trắc viên khi thực hiện nhiệm vụ. Phòng Dự báo và các Đài KTTV tỉnh trực thuộc theo dõi, dự báo sát mọi diễn biến về thời tiết thủy văn trong những ngày tới, phối hợp chặt chẽ, thường xuyên thông tin về đợt mưa lớn trên diện rộng trong những ngày tới đến Ban Chỉ huy PCTT và tìm kiếm cứu nạn và Lãnh đạo các tỉnh để thông báo, hướng dẫn kịp thời, thường xuyên cho các cấp chính quyền, nhân dân chủ động phòng tránh mưa dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, mưa lớn diện rộng kéo dài nhiều ngày.

2.2.Trạm Ra đa thời tiết bố trí nhân lực trực, vật tư cần thiết tuân thủ chặt chẽ chế độ quan trắc theo quy định hiện hành; đảm bảo truyền số liệu kịp thời, chính xác; phân tích số liệu ra đa thời tiết gửi về Trung tâm Dự báo KTTV Quốc Gia, chủ động ra các bản tin thời tiết nguy hiểm khi có mưa dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, rét đậm, rét hại phục vụ cho Phòng dự báo KTTV Đài Khu vực và các Đài KTTV tỉnh.

2.3.Các đơn vị dự báo:

- Phòng Dự báo, các Đài KTTV tỉnh chủ động thông tin về thiên tai (các loại bản tin thiên tai được dự báo, cảnh báo và truyền tin) để thông tin trực tiếp với BCH PCTT và TKCN các tỉnh, huyện trong khu vực Đài Việt Bắc về nguy cơ thiên tai trong những ngày tới để sớm thông tin đến nhân dân và rà soát những phương án ứng phó, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị, máy móc theo dõi chặt chẽ dự báo, cảnh báo kịp thời mọi diễn biến về mưa, lũ, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, đá. Đồng thời, gửi bản tin về Tổng cục Khí tượng Thủy văn (qua Vụ QLDB) để phục vụ công tác đánh giá chất lượng bản tin dự báo.

- Thực hiện hiệu quả công tác dự báo, cảnh báo, giám sát các hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm, cung cấp kịp thời, đầy đủ các thông tin về thiên tai theo quy định tại Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg ngày 22/4/2021 cho Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các địa phương và các cơ quan có liên quan theo quy định phục vụ công tác chỉ đạo phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

- Thực hiện quy định phân cấp trách nhiệm ban hành các bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn đối với các đơn vị trong Hệ thống dự báo, cảnh báo KTTV quốc gia theo các quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV: Quyết định số 221/QĐ-TCKTTV ngày 30/06/2021; Quy định về phân cấp trách nhiệm ban hành các bản tin dự báo, cảnh báo Quy định về phân cấp trách nhiệm ban hành bản tin dự báo, cảnh báo hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm; Quyết định số 241/QĐ-TCKTTV ngày 19/08/2022; Quy định về phân cấp trách nhiệm ban hành các bản tin dự báo, cảnh báo KTTV trong điều kiện bình thường;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị khai thác hệ thống SmartMet - CDH để  theo dõi, phân tích và cung cấp thông tin KTTV 24/24 giờ khi có mưa lớn, dông, lốc và các hiện tượng KTTV nguy hiểm khác.

2.4. Phòng Mạng lưới trạm và thông tin KTTV theo dõi, hướng dẫn chỉ đạo các trạm KTTV tập trung đo đạc, quan trắc và truyền số liệu đầy đủ về Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia; Giám sát chất lượng số liệu quan trắc, đảm chính xác và đầy đủ của số liệu từ các trạm quan trắc gửi về. Đảm bảo công tác truyền tin giữa các đơn vị để thu nhận số liệu đầy đủ, kịp thời và chuyển đến Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia phục vụ công tác dự báo. Duy trì và đảm bảo đường truyền trực tuyến với Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, đảm bảo an toàn về người, phương tiện, thiết bị, máy móc và công trình nhà cửa, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại và kịp thời khắc phục hậu quả, sự cố do thiên tai gây ra đáp ứng yêu cầu hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ.

2.5. Văn phòng Đài chịu trách nhiệm phân công lịch trực của Ban Chỉ huy PCTT Đài khu vực; tiếp nhận và tổng hợp bảng trực ca của các đơn vị trực thuộc; chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư cần thiết cho công tác phòng, chống thiên tai; cử cán bộ thường trực khi có thiên tai xảy ra; thực hiện tốt công tác phối hợp với địa phương khi có yêu cầu. Chuẩn bị phương tiện, xe ô tô sẵn sàng đi kiểm tra, phục vụ công tác phòng chống thiên tai. Theo dõi, cập nhật đầy đủ các thông tin hoạt động quan trắc, dự báo phục vụ phòng chống thiên tai, kịp thời báo cáo lãnh đạo Đài khu vực và Tổng cục Khí tượng Thủy văn.

2.6. Các trạm KTTV kiểm tra lại máy móc, trang bị kỹ thuật, hệ thống công trình, phương tiện thông tin liên lạc và bố trí nhân lực đầy đủ thực hiện tốt cho công tác đo đạc, quan trắc trong mọi tình huống; đặc biệt, chú ý không để mất an toàn lao động, tránh thiệt hại về tài sản, trang bị kỹ thuật và lưu ý công tác điện báo số liệu đảm bảo chính xác.

2.7. Khi xảy ra sự cố, diễn biến bất thường thời tiết, thủy văn nguy hiểm xảy ra trên địa bàn, yêu cầu Trưởng các đơn vị phải báo cáo ngay bằng văn bản về Đài KTTV tỉnh và Đài khu vực để tổng hợp.

Trên đây là một số nhiệm vụ rất quan trọng. Giám đốc Đài KTTV khu vực Việt Bắc yêu cầu các đơn vị trực thuộc nghiêm túc thực hiện./.

Người đăng tin: BQT
Nguồn tin: Đài KTTV khu vực Miền núi Phía Bắc
 

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 8
  • Hôm nay: 366
  • Tháng hiện tại: 9566
  • Tổng lượt truy cập: 3794275

Hỗ trợ trực tuyến

Phòng MLT & TT KTTV

Name: Quản Trị Viên
Phone: 0913568698
dungvb@gmail.com

Name: Kỹ Thuật Viên

Mực nước hiện tại