Phú Hộ17.1 °C
Hà Giang17.2 °C
Việt Trì17.2 °C
Tuyên Quang17.3 °C
Lào Cai18.2 °C
Sa Pa 11.2 °C
Cập nhật lúc: 07 giờ ngày 05/04/2020