Phú Hộ25.4 °C
Hà Giang25.0 °C
Việt Trì26.4 °C
Tuyên Quang26.6 °C
Lào Cai25.6 °C
Sa Pa 13.3 °C
Cập nhật lúc: 07 giờ ngày 26/09/2020