Phú Hộ14.5 °C
Hà Giang16.3 °C
Việt Trì17.2 °C
Tuyên Quang15.6 °C
Lào Cai18.3 °C
Sa Pa 9.4 °C
Cập nhật lúc: 07 giờ ngày 23/02/2020