Phú Hộ29.8 °C
Hà Giang27.6 °C
Việt Trì30.8 °C
Tuyên Quang30.1 °C
Lào Cai29.9 °C
Sa Pa 22.5 °C
Cập nhật lúc: 07 giờ ngày 19/07/2019