Phú Hộ24.8 °C
Hà Giang24.2 °C
Việt Trì25.7 °C
Tuyên Quang25.0 °C
Lào Cai25.3 °C
Sa Pa 17.1 °C
Cập nhật lúc: 07 giờ ngày 23/05/2019