Phú Hộ13.6 °C
Hà Giang14.3 °C
Việt Trì13.7 °C
Tuyên Quang13.4 °C
Lào Cai15.0 °C
Sa Pa 7.2 °C
Cập nhật lúc: 07 giờ ngày 20/01/2020