Phú Hộ22.3 °C
Hà Giang22.5 °C
Việt Trì22.8 °C
Tuyên Quang23.1 °C
Lào Cai23.0 °C
Sa Pa 13.2 °C
Cập nhật lúc: 07 giờ ngày 25/11/2020