Phú Hộ16.5 °C
Hà Giang16.7 °C
Việt Trì17.6 °C
Tuyên Quang17.4 °C
Lào Cai18.2 °C
Sa Pa 10.0 °C
Cập nhật lúc: 07 giờ ngày 03/03/2021