Lào Cai7572
Thác Bà1815
Yên Bái2390
Vụ Quang487
Quảng Cư2656
Hàm Yên2472
Gia Bảy2048
Cập nhật lúc:07 giờ ngày 05/03/2021