Lào Cai7629
Thác Bà1827
Yên Bái2445
Vụ Quang717
Quảng Cư2654
Hàm Yên2615
Gia Bảy2074
Cập nhật lúc:07 giờ ngày 23/05/2019