Lào Cai7719
Thác Bà1925
Yên Bái2648
Vụ Quang841
Quảng Cư2678
Hàm Yên2672
Gia Bảy2142
Cập nhật lúc:07 giờ ngày 19/07/2019