Lào Cai7592
Thác Bà1777
Yên Bái2480
Vụ Quang522
Quảng Cư2669
Hàm Yên2596
Gia Bảy2114
Cập nhật lúc:07 giờ ngày 17/11/2019