Lào Cai7744
Thác Bà1779
Yên Bái2809
Vụ Quang898
Quảng Cư2742
Hàm Yên2778
Gia Bảy2223
Cập nhật lúc:07 giờ ngày 26/09/2020