Lào Cai7660
Thác Bà1794
Yên Bái2626
Vụ Quang782
Quảng Cư2690
Hàm Yên2713
Gia Bảy2170
Cập nhật lúc:07 giờ ngày 18/09/2019