Lào Cai7697
Thác Bà1779
Yên Bái2771
Vụ Quang861
Quảng Cư2672
Hàm Yên2763
Gia Bảy2134
Cập nhật lúc:07 giờ ngày 05/07/2020