Lào Cai7605
Thác Bà1913
Yên Bái2485
Vụ Quang552
Quảng Cư2657
Hàm Yên2574
Gia Bảy2091
Cập nhật lúc:07 giờ ngày 23/03/2019