Lào Cai7676
Thác Bà1925
Yên Bái2490
Vụ Quang532
Quảng Cư2663
Hàm Yên2608
Gia Bảy2104
Cập nhật lúc:07 giờ ngày 27/11/2020