Lào Cai7593
Thác Bà1897
Yên Bái2422
Vụ Quang509
Quảng Cư2664
Hàm Yên2570
Gia Bảy2119
Cập nhật lúc:07 giờ ngày 31/03/2020