Lào Cai7599
Thác Bà2060
Yên Bái2405
Vụ Quang694
Quảng Cư2657
Hàm Yên2538
Gia Bảy2065
Cập nhật lúc:07 giờ ngày 120/01/2020