PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO XU THẾ THỜI TIẾT 10 NGÀY CÁC TỈNH TRÊN KHU VỰC VIỆT BẮC (Từ đêm 30/7 đến ngày 09/8/2021)

PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO XU THẾ THỜI TIẾT 10 NGÀY CÁC TỈNH TRÊN KHU VỰC VIỆT BẮC (Từ đêm 30/7 đến ngày 09/8/2021)

Rãnh áp thấp có trục qua khu vực vùng núi Bắc Bộ hoạt động yếu. Từ chiều tối và đêm 31/7-02/8, rãnh áp thấp phân tích trên hoạt động mạnh dần lên, sau suy yếu. Rãnh áp thấp có khả năng hoạt động mạnh trở lại vào khoảng 2-3 ngày cuối. Hội tụ gió lên đến 5000m hoạt động mạnh trong thời kỳ từ chiều tối và đêm 31/7-02/8, sau suy yếu; từ ngày 07-09/8 hội tụ gió trên cao có xu hướng hoạt động mạnh trở lại trên khu vực vùng núi Bắc Bộ. Ngoài ra từ ngày 04/8, áp cao cận nhiệt đới lấn về phía Tây và nâng trục dần lên phía Bắc.

PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO XU THẾ THỜI TIẾT 10 NGÀY CÁC TỈNH TRÊN KHU VỰC VIỆT BẮC (Từ đêm 29/7 đến ngày 08/8/2021)

PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO XU THẾ THỜI TIẾT 10 NGÀY CÁC TỈNH TRÊN KHU VỰC VIỆT BẮC (Từ đêm 29/7 đến ngày 08/8/2021)

Ngày đầu, rãnh áp thấp có trục qua khu vực vùng núi Bắc Bộ và hoạt động yếu. Từ khoảng đêm 31/7-01/8, rãnh áp thấp này hoạt động mạnh dần lên. Sau đó từ ngày 03/8, rãnh áp thấp hoạt động yếu và có khả năng hoạt động mạnh trở lại vào khoảng 2-3 ngày cuối. Hội tụ gió lên đến 5000m hoạt động yếu trên khu vực Bắc Bộ; riêng thời kỳ từ đêm ngày 31/7-02/8 và ngày 06-08/8 có xu hướng hoạt động mạnh trở lại. Ngoài ra từ ngày 04/8, áp cao cận nhiệt đới lấn về phía Tây và nâng trục dần lên phía Bắc.

PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO XU THẾ THỜI TIẾT 10 NGÀY CÁC TỈNH TRÊN KHU VỰC VIỆT BẮC (Từ đêm 28/7 đến ngày 07/8/2021)

PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO XU THẾ THỜI TIẾT 10 NGÀY CÁC TỈNH TRÊN KHU VỰC VIỆT BẮC (Từ đêm 28/7 đến ngày 07/8/2021)

Rãnh áp thấp có trục qua khu vực Bắc Bô, từ khoảng ngày 31/7, rãnh áp thấp này suy yếu dần và có khả năng hoạt động mạnh hơn từ khoảng ngày 04/8. Hội tụ gió lên đến 5000m duy trì trên khu vực Bắc Bộ; từ khoảng ngày 31/7 suy yếu dần, sau đó hoạt động manh trở lại từ khoảng đêm 03/8.

PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO XU THẾ THỜI TIẾT 10 NGÀY CÁC TỈNH TRÊN KHU VỰC VIỆT BẮC (Từ đêm 27/7 đến ngày 06/8/2021)

PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO XU THẾ THỜI TIẾT 10 NGÀY CÁC TỈNH TRÊN KHU VỰC VIỆT BẮC (Từ đêm 27/7 đến ngày 06/8/2021)

Rãnh áp thấp tiếp tục hạ trục xuống khu vực Bắc Bộ và mạnh dần lên, từ khoảng ngày 31/7, rãnh áp thấp này suy yếu dần; riêng thời kỳ từ 03-05/8, rãnh áp thấp này có khả năng hoạt động mạnh hơn. Hội tụ gió lên đến 5000m trên khu vực Bắc Bộ có khả năng hoạt động mạnh dần lên; từ khoảng ngày 31/7 suy yếu dần, riêng thời từ 03-05/8, có khả năng hoạt động mạnh hơn.

PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO XU THẾ THỜI TIẾT 10 NGÀY CÁC TỈNH TRÊN KHU VỰC VIỆT BẮC (Từ đêm 19 đến ngày 29/7/2021)

PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO XU THẾ THỜI TIẾT 10 NGÀY CÁC TỈNH TRÊN KHU VỰC VIỆT BẮC (Từ đêm 19 đến ngày 29/7/2021)

Từ đêm 20 đến ngày 21/7, rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ nối với cơn bão số 3 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc (hướng về phía vùng ven biển phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc). Từ ngày 22/7, bão số 3 có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Nam và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Từ khoảng ngày 24-25/7 rãnh áp thấp nối với áp thấp nhiệt đới có xu hướng hạ trục dần xuống phía Nam, sau đó suy yếu và mờ dần đi. Vùng hội tụ gió phát triển lên đến 5000m duy trì trên khu vực phía Tây Bắc Bộ trong đêm nay và ngày mai (20/7), sau đó suy yếu dần.

PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO XU THẾ THỜI TIẾT 10 NGÀY CÁC TỈNH TRÊN KHU VỰC VIỆT BẮC (Từ đêm 13/7 đến ngày 23/7/2021)

PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO XU THẾ THỜI TIẾT 10 NGÀY CÁC TỈNH TRÊN KHU VỰC VIỆT BẮC (Từ đêm 13/7 đến ngày 23/7/2021)

Từ đêm 14-15/7, vùng hội tụ gió lên đến mực 5000m duy trì trên khu vực vùng núi Bắc Bộ, áp cao cận nhiệt đới có cường độ ổn định. Ngày 16/7, áp cao cận nhiệt đới lấn dần về phía Tây; từ khoảng ngày 17-23/7, có xu hướng ổn định, sau suy yếu và rút dần ra phía Đông. Hội tụ gió trên cao có khả năng được hình thành trở lại trên khu vực Bắc Bộ từ đêm 17-23/7.

PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO XU THẾ THỜI TIẾT 10 NGÀY CÁC TỈNH TRÊN KHU VỰC VIỆT BẮC (Từ đêm 05/7 đến ngày 15/7/2021)

PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO XU THẾ THỜI TIẾT 10 NGÀY CÁC TỈNH TRÊN KHU VỰC VIỆT BẮC (Từ đêm 05/7 đến ngày 15/7/2021)

Rãnh áp thấp có trục Tây Bắc-Đông Nam đi qua khu vực Bắc Bộ nối với một vùng áp thấp trên khu vực giữa Biển Đông (vùng áp thấp này có khả năng mạnh lên thành ATNĐ và di chuyển về phía Tây Bắc); sau đó từ ngày 11/7 rãnh áp thấp này mờ dần đi, vùng áp thấp phía Tây có xu hướng phát triển và mở rộng dần về phía Đông Nam. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới lấn về phía Tây và thiết lập vùng hội tụ gió lên đến 5000m trên khu vực Bắc Bộ; từ khoảng ngày 10/7 áp cao cận nhiệt đới suy yếu và rút dần ra phía Đông, hội tụ gió suy yếu dần và còn ảnh hưởng yếu đến khu vực vùng núi Bắc Bộ.

PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO XU THẾ THỜI TIẾT 10 NGÀY CÁC TỈNH TRÊN KHU VỰC VIỆT BẮC (Từ đêm 30/6 đến ngày 10/07/2021)

PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO XU THẾ THỜI TIẾT 10 NGÀY CÁC TỈNH TRÊN KHU VỰC VIỆT BẮC (Từ đêm 30/6 đến ngày 10/07/2021)

Từ đêm 30/6 đến ngày 01/7, rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía Tây có trục ở khoảng 23-26 độ Vĩ Bắc; hội tụ gió lên đến 5000 mét duy trì trên khu vực vùng núi Bắc Bộ. Từ ngày 02-03/7, vùng áp thấp nóng phía Tây mở rộng dần về phía Đông, vùng hội tụ gió lên đến 5000 mét suy yếu. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới tiếp tục nâng trục lên phía Bắc và lấn dần về phía Tây gây ra hội tụ gió trên cao ở khu vực Bắc Bộ từ khoảng ngày 04/7.

PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO XU THẾ THỜI TIẾT 10 NGÀY CÁC TỈNH TRÊN KHU VỰC VIỆT BẮC (Từ đêm 23 đến ngày 03/07/2021)

PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO XU THẾ THỜI TIẾT 10 NGÀY CÁC TỈNH TRÊN KHU VỰC VIỆT BẮC (Từ đêm 23 đến ngày 03/07/2021)

Ngày 25/6, rãnh áp thấp tiếp tục mờ dần đi; hội tụ gió phát triển lên đến mực 5000m duy trì trên khu vực Bắc Bộ. Từ ngày 26/6, vùng áp thấp nóng phía Tây có xu hướng phát triển trở lại và mở rộng dần về phía Đông Nam; hội tụ gió trên cao hoạt động yếu dần và chủ yếu chỉ còn ảnh hưởng đến khu vực vùng núi Bắc Bộ. Từ khoảng chiều tối và đêm 28/6 đến ngày 01/7 khả năng thiết lập trở lại vùng hội tụ gió lên đến 5000m trên khu vực vùng núi Bắc Bộ.

PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO XU THẾ THỜI TIẾT 10 NGÀY CÁC TỈNH TRÊN KHU VỰC VIỆT BẮC (Từ đêm 22 đến ngày 02/07/2021)

PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO XU THẾ THỜI TIẾT 10 NGÀY CÁC TỈNH TRÊN KHU VỰC VIỆT BẮC (Từ đêm 22 đến ngày 02/07/2021)

Khoảng 2 ngày đầu, rãnh áp thấp bị nén có trục đi qua khu vực Bắc Bộ và đầy dần lên đồng thời hội tụ gió phát triển lên đến mực 5000m thiết lập trên khu vực Bắc Bộ. Tiếp theo từ ngày 26/6, vùng áp thấp nóng phía Tây có xu hướng phát triển trở lại và mở rộng dần về phía Đông Nam; hội tụ gió trên cao hoạt động yếu dần và chủ yếu chỉ còn ảnh hưởng đến khu vực vùng núi Bắc Bộ. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới hạ trục dần xuống phía Nam và rút dần ra phía Đông, sau đó có khả năng lấn Tây trở lại trong từ khoảng ngày 25-26/6.

PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO XU THẾ THỜI TIẾT 10 NGÀY CÁC TỈNH TRÊN KHU VỰC VIỆT BẮC (Từ đêm 21 đến ngày 01/07/2021)

PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO XU THẾ THỜI TIẾT 10 NGÀY CÁC TỈNH TRÊN KHU VỰC VIỆT BẮC (Từ đêm 21 đến ngày 01/07/2021)

Rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục bị nén dịch xuống khu vực Bắc Bộ và đầy dần lên. Hội tụ gió phát triển lên đến mực 5000m và hoạt động mạnh dần lên trên khu vực Bắc Bộ. Từ ngày 26/6, vùng áp thấp nóng phía Tây có xu hướng phát triển trở lại và mở rộng dần về phía Đông Nam; hội tụ gió trên cao hoạt động yếu dần, sau có khả năng thiết lập lại trên khu vực vùng núi Bắc Bộ trong khoảng 2-3 ngày cuối. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới hạ trục dần xuống phía Nam và rút dần ra phía Đông, sau đó có khả năng lấn Tây trở lại trong từ khoảng ngày 25-26/6.

Các tin khác

1, 2, 3  Trang sau 

Bộ đếm

 • Đang truy cập: 6
 • Hôm nay: 150
 • Tháng hiện tại: 150
 • Tổng lượt truy cập: 1791099

Hỗ trợ trực tuyến

Phòng MLT & TT KTTV

Name: Quản Trị Viên
Phone: 0913568698
dungvb@gmail.com

Name: Kỹ Thuật Viên

Mực nước hiện tại