HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2016 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2017Thứ tư - 21/12/2016 09:10
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2016 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2017

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2016 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2017

Ngày 19/12/2016, Đài KTTV khu vực Việt Bắc long trọng tổ chức hội nghị Tổng kết công tác năm 2016 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

    Đến dự với hội nghị, về phía lãnh đạo Trung tâm KTTV Quốc gia: Ông Trần Hồng Thái - Phó Tổng Giám Đốc Trung tâm KTTV Quốc gia, cùng lãnh đạo Ban Tổ chức cán bộ, Ban Ban Kế hoạch Tài chính.
Về phía Đài KTTV khu vực Việt Bắc: Ông Bùi Đức Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Giám Đốc Đài, Ông Vũ Mạnh Cường - Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Giám Đốc Đài, Ông Nguyễn Mạnh Thắng - Phó Giám Đốc Đài, cùng các vị lãnh đạo các Đài KTTV tỉnh, trưởng các trạm KTTV trong toàn Đài.
   Hội nghị tổng kết còn có sự tham dự của các vị lãnh đạo của Trung tâm mạng lưới KTTV & MT, Trung tâm Dự báo KTTV TW, Trung tâm Thông tin & Dữ liệu KTTV, Đài KTTV khu vực Tây Bắc, Đài KTTV khu vực Đồng Bắc Bắc Bộ, Đài Khí tượng Cao Không.

    Năm 2016, vượt qua nhiều khó khăn thách thức, Đài KTTV khu vực Việt Bắc đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.

    Kết quả các mặt hoạt động về chuyên môn, nghiệp vụ:

    Công tác Dự báo Khí tượng Thuỷ văn.                                        

- Dự báo khí tượng hạn ngắn  : 83.6% vượt chỉ tiêu Đài giao  1,6%;

- Dự báo khí tượng hạn vừa    : 74,7 % vượt chỉ tiêu Đài giao 1,4%;

- Dự báo thuỷ văn hạn ngắn    : 87,8% vượt chỉ tiêu Đài giao 6,8%;

- Dự báo thuỷ văn hạn vừa      : 83,0% vượt chỉ tiêu Đài giao 7,0%;

   Công tác Thông tin & Dữ liệu KTTV

   Chất lượng thông tin do Trung tâm Thông tin và Dữ liệu KTTV đánh giá đạt kết quả cao trong năm 2016, vượt chỉ tiêu Đài giao. Cụ thể:

- Chất lượng thông tin chuyên ngành đạt     : 100%;

- Chất lượng phát báo Quốc tế đạt               : 100%.

   Chất lượng Điều Tra Cơ Bản năm 2016 cụ thể như sau:

+ Về Khí tượng: Điểm trung bình bộ môn Khí tượng bề mặt đạt 95.8 điểm; Khí tượng Nông nghiệp đạt 99.0 điểm; Bức xạ đạt 99.0 điểm; mưa Nhân dân đạt 98.3 điểm. Vượt so chỉ tiêu của Đài giao từ 1- 1.2 điểm.

+ Về Thuỷ văn: Điểm trung bình của 31 trạm đạt:  98.4 điểm

+ Về Môi trường nước sông và không khí: Điểm trung bình đạt 99.3 điểm

Chất lượng ĐTCB chung của Đài đạt 98.3 điểm. Xếp loại tốt.

Theo đánh giá của Trung tâm Mạng lưới Khí tượng Thủy văn và Môi trường, chất lượng ĐTCB năm 2016 của Đài KTTV khu vực Việt Bắc là 94.2 điểm đạt loại tốt. Đứng thứ 4 trong chín Đài khu vực

Trong đó: Khí tượng bề mặt đạt 94.8 điểm, Khí tượng cao không đạt 93.8 điểm, Thuỷ văn đạt 93.5 điểm, Môi trường nước sông và không khí đạt 95.4 điểm.

   Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2017:       

Công tác Điều tra cơ bản

Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý kỹ thuật mạng lưới trạm, nắm chắc tình hình thực hiện quy trình quy phạm chuyên môn, hiện trạng công trình, máy KTTV giúp các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác chuyên môn.

Đánh giá đúng chất lượng các trạm hàng tháng, có nhận xét cụ thể về ưu điểm và các vấn đề tồn tại cần khắc phục.

Duy trì công tác kiểm soát, phúc thẩm, chỉnh biên tài liệu theo phần mềm của Trung tâm Tư liệu KTTV. Nâng cao khả năng sử dụng máy vi tính cho đội ngũ cán bộ là kiểm soát viên.

Đảm bảo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo hàng tháng, định kỳ, hàng quý, hàng năm.

Phối hợp với các Đài KTTV tỉnh, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra kỹ thuật mạng lưới trạm, nắm chắc tình hình thực hiện quy trình, quy phạm chuyên môn; hiện trạng công trình, máy KTTV giúp các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác chuyên môn. Đặc biệt cần theo dõi chỉ đạo sát sao các trạm bị ảnh hưởng của hồ chứa thủy điện như TV Bắc Mê, TV Na Hang, TV Chiêm Hoá, TV Thác Bà; các trạm thuỷ văn mới được nâng cấp như TV Vĩnh Tuy, TV Quảng Cư;

Phối hợp với Phòng Thông tin và Dữ liệu KTTV, tiếp tục củng cố hoàn thiện các công trình giếng quan trắc mực nước hiện có. Chỉ đạo hai trạm Thuỷ văn Gềng Gà và Thuỷ văn Vụ quang đo đạc báng máy ADCP và chỉnh biên bằng máy ADCP tại trạm

Đôn đốc các đơn vị thực hiện tốt chỉ tiêu kế hoạch năm 2017, trong đó có công tác đo điều tra dòng chảy cạn 2016-2017.

Phấn đấu nâng cao chất lượng ĐTCB, đảm bảo vượt chỉ tiêu được giao từ 1 đến 1,5%.

Công tác Dự báo KTTV

               Theo dõi, cảnh báo kịp thời các hiện tượng KTTV, đặc biệt là các hiện tượng thời tiết KTTV nguy hiểm, thường xuyên trao đổi thông tin với Trung tâm dự báo KTTV Trung ương. Chỉ đạo Phòng dự báo và các Đài KTTV tỉnh làm tốt công tác dự báo và phục vụ địa phương.   

               Đầu tư tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật cho các Đài KTTV tỉnh phục vụ tốt công tác dự báo KTTV; khai thác tốt tài liệu rađa thời tiết và mạng Internet vào trong nghiệp vụ dự báo.

               Tham gia các hội thảo tuyên truyền, phổ biến kiến thức về bão, lũ phục vụ công tác phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai hàng năm, do Trung tâm KTTV quốc gia tổ chức.

               Tăng cường, nâng cao năng lực và nâng cao độ chính xác trong lĩnh vực dự báo KTTV hạn ngắn, hạn cực ngắn, hạn vừa và hạn dài.

               Tăng cường và mở rộng các hoạt động dịch vụ phục vụ dự báo Khí tượng Thủy văn cho các cơ quan, đơn vị và cá nhân có nhu cầu.

               Hoàn thành kiểm tra các đơn vị về công tác chuẩn bị phục vụ  PCTT năm 2017; chuẩn bị phục vụ công tác dự báo, cảnh báo mùa đông xuân 2016-2017 trước ngày 10/11/2016.

               -  Chỉ tiêu chất lượng dự báo KTTV cụ thể:

                 + Khí tượng hạn ngắn đạt từ 81% trở lên;

                 + Khí tượng hạn vừa đạt từ 73% trở lên;

                 + Thuỷ văn hạn ngắn đạt từ 81% trở lên;

                 + Thuỷ văn hạn vừa đạt từ 76% trở lên;

 

Một số hình ảnh tại hội nghị:

  

Ông Bùi Đức Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đài phát biểu tại hội nghị.

Ông Nguyễn Mạnh Thắng - Phó Giám đốc Đài báo cáo công tác năm 2016, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

Ông Vũ Mạnh Cường - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Đài báo cáo công tác Đảng năm  2016.

 

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Hồng Thái chúc mừng, ghi nhận và đánh giá cao những thành tích đạt được của Đài KTTV khu vực Việt Bắc.

 

Kết thúc hội nghị, Ông Hà Văn Thực - Chánh Văn phòng, công bố các quyết định thi đua khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2016.

  

Ông Hà Văn Thực - Chánh Văn phòng công bố quyết định khen thưởng.

Lãnh đạo Đài KTTV khu vực Việt Bắc trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc:

  

Người đăng tin: BQT
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Việt Bắc
 

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 18
  • Khách viếng thăm: 17
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 1615
  • Tháng hiện tại: 39024
  • Tổng lượt truy cập: 1596380

Hỗ trợ trực tuyến

Phòng MLT & TT KTTV

Name: Quản Trị Viên
Phone: 0913568698
dungvb@gmail.com

Name: Kỹ Thuật Viên

Mực nước hiện tại