TỔNG KẾT CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ THÀNH VIÊN ĐÀI KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN KHU VỰC VIỆT BẮC 2015Thứ sáu - 04/12/2015 20:43
TỔNG KẾT CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ THÀNH VIÊN ĐÀI KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN KHU VỰC VIỆT BẮC 2015

TỔNG KẾT CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ THÀNH VIÊN ĐÀI KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN KHU VỰC VIỆT BẮC 2015

Ngày 04/12/2015, Công Đoàn Đài KTTV khu vực Việt Bắc tổ chức tổng kết công tác công đoàn năm 2015 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2016

   Được sự nhất trí của ban lãnh đạo Đài KTTV khu vực Việt Bắc, sáng 04/12/2015, Công Đoàn Đài KTTV khu vực Việt Bắc tổ chức hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2015 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2016. Đến dự có đồng chí Bùi Đức Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đài KTTV khu vực Việt bắc; Ông Vũ Mạnh Cường - Phó bí thư Đảng ủy, phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Đài KTTV khu vực Việt Bắc, cùng các vị đại biểu là Trưởng phó các phòng ban, chủ tịch Công đoàn bộ phận các tỉnh trong toàn Đài.

   Năm 2015 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn cơ sở Đài KTTV khu vực Việt Bắc khóa VII, là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước. Tình hình Kinh tế-Xã hội đã có nhiều chuyển biến tích cực, đúng hướng trên các lĩnh vực: Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát nhưng chưa vững chắc, Kinh tế có bước phục hồi; Văn hóa, xã hội có tiến bộ, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân có bước cải thiện; Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, Công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường còn nhiều hạn chế, Ô nhiễm môi trường tại nhiều khu vực, lưu vực sông chậm được cải thiện. Khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu vẫn còn hạn chế; Quốc phòng, an ninh, chủ quyền quốc gia được bảo đảm; hoạt động đối ngoại đạt được nhiều kết quả tích cực nhưng cũng còn nhiều thách thức.

   Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu năm 2015:

-  Cơ quan tổ chức Hội nghị cán bộ công chức.

        -  Tỷ lệ đoàn viên, CNVC, LĐ được quán triệt các chỉ thị, Nghị quyết, Chính sách pháp luật ban hành mới của Đảng, Nhà nước và của tổ chức Công đoàn đạt 100%.

-  Tỷ lệ CNVCLĐ trong cơ quan được đóng BHXH, BHTN đạt 92,3%

-  Phát triển đoàn viên mới: 04 đoàn viên

-  Tỷ lệ đoàn viên, công nhân viên chức lao động đạt chuẩn gia đình văn hóa đạt 99%

        -  Thu kinh phí và đoàn phí công đoàn theo kế hoạch đạt 100%

   Ưu điểm :           

         Năm 2015, hoạt động công đoàn đã được nâng lên cả về chất lượng và hình thức. Công đoàn cơ sở Đài đã bám sát sự chỉ đạo của Ban thường vụ Công đoàn Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia, LĐLĐ thành phố Việt Trì, Đảng ủy Đài, chương trình, kế hoạch công tác của cơ quan, từ đó xây dựng kế hoạch công tác cụ thể, sát với thực tế, phát động các phong trào thi đua có hiệu quả cao.

          Công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, chính sách pháp luật cho CBCNV được duy trì với các nội dung và hình thức đa dạng, phong phú. Các công đoàn bộ phận đã chủ động gắn nhiệm vụ chính trị với các phong trào thi đua.

          Duy trì và đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tổ chức tốt phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ.

          Thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nước được thực hiện tốt. Công tác kiểm tra thực hiện điều lệ Công đoàn, tài chính Công đoàn được tiến hành theo đúng kế hoạch.

    Hạn chế :

          Công tác báo cáo định kỳ ở một số công đoàn bộ phận chưa được thực hiện tốt, chất lượng báo cáo chưa cao.

          Phong trào văn hóa văn nghê, thể dục thể thao ở một số đơn vị chưa duy trì thường xuyên, nhất là các trạm ở vùng sâu, vùng xa.

          Nghiệp vụ công tác Công đoàn của một số cán bộ còn yếu, nhất là một số cán bộ tham gia lần đầu.

          Một số cán bộ công đoàn chưa thực sự chủ động, thiếu trách nhiệm trong công tác.

    Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2016:

         1. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện pháp luật, chế độ chính sách liên quan đến người lao động, Bảo vệ quyền lợi và chăm lo đời sống của đoàn viên.

Chủ động nghiên cứu pháp luật lao động, các chế độ chính sách có liên quan trực tiếp đến người lao động, thực hiện việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách đó.

Vận động cán bộ đoàn viên tích cực thực hiện phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực, thực hành tiết kiệm. Thường xuyên nêu cao tinh thần trách nhiệm bảo vệ tài sản của cơ quan.

Theo dõi và tham gia với các đơn vị chức năng, thực hiện tốt chế độ chính sách có liên quan đến cán bộ công chức viên chức để đảm bảo quyền lợi của CNVC.

Thường xuyên chăm lo đời sống của CNVC, thăm hỏi động viên cán bộ CNVC khi ốm đau cũng như những lúc bản thân hoặc gia đình gặp khó khăn.

        2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng trong CBCNV.

Tiếp  tục đẩy mạnh cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" gắn với việc thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tuyên truyền vận động các đoàn viên tham gia các hoạt động kỷ niệm ngày lễ lớn trong năm.

Tăng cường và tạo điều kiện tốt cho cán bộ, đoàn viên nghiên cứu, học tập, quán triệt sâu sắc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Công đoàn các cấp và chính sách pháp luật của Nhà nước.

Đẩy mạnh cuộc vận động cán bộ, đoàn viên CNVC tự học tập rèn luyện nhằm nâng cao ý thức về mọi mặt và thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức "Trung thành, tận tụy, sáng tạo gương mẫu".

Tiếp tục tăng cường tuyên truyền CNVCLĐ tích cực hướng ứng cuộc vận động xây dựng  gia đình văn hóa, cơ quan văn hóa.

        3.Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong CBCNV.

Công đoàn phối hợp với chính quyền, Đẩy mạnh các phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo"; phong trào thi đua "Xây dựng cơ quan văn hóa, ngày làm việc 8 giờ chất lượng, hiệu quả" gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ, viên chức“Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”;

        4. Phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.

Thực hiện tốt kế hoạch xây dựng đội ngũ CNVCLĐ theo tinh thần Nghị quyết 20/NQ-TƯ của Hội nghị lần thứ 6 của BCH Trung ương Đảng khoá X.

Triển khai kế hoạch xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh

Tiếp tục giới thiệu những đoàn viên ưu tú cho Đảng lựa chọn bồi dưỡng kết nạp.

        5. Công tác nữ công.

Tăng cường và tạo điều kiện tốt cho chị em được học tập quán triệt sâu sắc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đẩy mạnh các hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và ngày phụ nữ Việt Nam 20/10.

Tiếp tục tổ chức tốt phong trào do Ban nữ công Công đoàn Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia phát động như: phong trào thi đua "Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH”, "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và phong trào “5 không, 3 sạch”.

Xây dựng tập thể nữ công có tinh thần trách nhiệm cao trong công tác, đoàn kết thương yêu, giúp đỡ nhau.

       6. Công tác xã hội.

Động viên đoàn viên CNVCLĐ trong cơ quan tích cực tham gia các hoạt động xã hội tham gia đóng góp ủng hộ các quỹ nhân đạo từ thiện.

 

Một số hình ảnh tại hội nghị tổng kết: 

 

Đồng chí Vũ Thị Minh Quyền- Phó chủ tịch Công đoàn Đài KTTV Khu vực Việt Bắc, báo cáo tổng kết công tác Công đoàn năm 2015

 Đồng chí Vũ Mạnh Cường - Phó Giám Đốc, Chủ tịch Công đoàn Đài KTTV khu vực Việt Bắc phát biểu.

Đồng chí Vũ Thị Thu - Giám Đốc, Chủ tịch Công đoàn bộ phận Đài KTTV tỉnh Tuyên Quang phát biểu.

Ông Bùi Đức Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đài KTTV khu vực Việt bắc phát biểu, chỉ đạo tại hội nghị.

Trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân xuất sắc: 

  

Người đăng tin: Thăng_BQT
Nguồn tin: Đài KTTV khu vực Việt Bắc
 

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 21
  • Hôm nay: 1872
  • Tháng hiện tại: 39281
  • Tổng lượt truy cập: 1596637

Hỗ trợ trực tuyến

Phòng MLT & TT KTTV

Name: Quản Trị Viên
Phone: 0913568698
dungvb@gmail.com

Name: Kỹ Thuật Viên

Mực nước hiện tại