ĐÀI KTTV KHU VỰC VIỆT BẮC TRIỂN KHAI CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN QUYẾT ĐỊNH SỐ 18/2021/QĐ-TTg NGÀY 22/4/2021 CUẢ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Thực hiện công văn số 650/TCKTTV - VP ngày 09 tháng 6 năm 2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) về việc triển khai công tác tuyên truyền Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg (sau đây gọi tắt là Quyết định số 18); Để triển khai sâu rộng Quyết định này đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Tổng cục cũng như cộng đồng. Đài KTTV khu vực Việt Bắc yêu cầu các đơn vị trực thuộc thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về truyền Quyết định số 18 theo các nội dung sau:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Trang sau 

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 11
  • Hôm nay: 359
  • Tháng hiện tại: 359
  • Tổng lượt truy cập: 1791308

Hỗ trợ trực tuyến

Phòng MLT & TT KTTV

Name: Quản Trị Viên
Phone: 0913568698
dungvb@gmail.com

Name: Kỹ Thuật Viên

Mực nước hiện tại