ĐÀI KTTV KHU VỰC VIỆT BẮC TRIỂN KHAI CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN QUYẾT ĐỊNH SỐ 18/2021/QĐ-TTg NGÀY 22/4/2021 CUẢ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦThứ năm - 17/06/2021 14:53
Thực hiện công văn số 650/TCKTTV - VP ngày 09 tháng 6 năm 2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) về việc triển khai công tác tuyên truyền Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg (sau đây gọi tắt là Quyết định số 18); Để triển khai sâu rộng Quyết định này đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Tổng cục cũng như cộng đồng. Đài KTTV khu vực Việt Bắc yêu cầu các đơn vị trực thuộc thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về truyền Quyết định số 18 theo các nội dung sau:

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc triển khai việc tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về Quyết định số 18 - Quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai; nhất là các đơn vị, cá nhân trực tiếp thực hiện ban hành bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai để áp dụng thực hiện hiệu quả từ ngày 01 tháng 7 năm 2021. 

- Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành cần chủ động nghiên cứu tìm hiểu để sẵn sàng tuyên truyền, hướng dẫn cho cán bộ, nhân dân, các cấp, các ngành để phối hợp thực hiện tốt Quyết định này. 

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, viên chức, người lao động trong toàn Đài khu vực về mục tiêu, ý nghĩa, nội dung và tầm quan trọng của Quyết định số 18 trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị;

- Kết hợp lồng ghép việc thông tin, tuyên truyền Quyết định số 18 với việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đặc biệt là Luật KTTV và Luật phòng, chống thiên tai;

- Các đơn vị triển khai công tác tuyên truyền cần bám sát nội dung và lựa chọn hình thức tuyên truyền thích hợp để tuyên truyền tại cơ quan, đơn vị.     

 - Văn phòng Đài KTTV khu vực Việt Bắc kiểm tra, đôn đốc, theo dõi và đánh giá công tác tuyên truyền Quyết định số 18 của các đơn vị trực thuộc;

Địa chỉ truy cập tài liệu:

      http://vnmha.gov.vn/thong-bao-cua-tong-cuc-104/quyet-dinh-so-18-2021-qd-ttg-ngay-22-4-2021-cua-thu-tuong-chinh-phu-quy-dinh-ve-du-bao-canh-bao-truyen-tin-thien-tai-va-cap-do-rui-ro-thien-tai-9386.html

Người đăng tin: BQT
Nguồn tin: Website Tổng cục KTTV
 

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 11
  • Khách viếng thăm: 9
  • Máy chủ tìm kiếm: 2
  • Hôm nay: 378
  • Tháng hiện tại: 378
  • Tổng lượt truy cập: 1791327

Hỗ trợ trực tuyến

Phòng MLT & TT KTTV

Name: Quản Trị Viên
Phone: 0913568698
dungvb@gmail.com

Name: Kỹ Thuật Viên

Mực nước hiện tại