Phú Hộ27.7 °C
Hà Giang27.6 °C
Việt Trì28.7 °C
Tuyên Quang28.8 °C
Lào Cai29.2 °C
Sa Pa 19.0 °C
Cập nhật lúc: 07 giờ ngày 18/05/2021