Phú Hộ29.0 °C
Hà Giang26.2 °C
Việt Trì29.8 °C
Tuyên Quang27.9 °C
Lào Cai28.0 °C
Sa Pa 20.7 °C
Cập nhật lúc: 07 giờ ngày 31/07/2021