Lào Cai7598
Thác Bà2007
Yên Bái2417
Vụ Quang598
Quảng Cư2678
Hàm Yên2603
Gia Bảy2136
Cập nhật lúc:07 giờ ngày 18/05/2021