Lào Cai7804
Thác Bà1772
Yên Bái2742
Vụ Quang632
Quảng Cư2674
Hàm Yên2630
Gia Bảy2144
Cập nhật lúc:07 giờ ngày 30/07/2021